Mer gravidfoto

Eller rättare sagt: Det här är ju efter själva graviditeten.

Så kom den lilla främlingen. En ny person…StämningFotoassistent och blivande superfotograf